Algemene Voorwaarden Jilles de Wit Massages.


 Jilles de Wit Massages bevindt zich voor massages in de praktijkruimte van Beauty Reflection. Stoelmassages kunnen in de praktijkruimte of op een gewenste lokatie plaatsvinden. Bij het maken van een afspraak of tijdens het intakegesprek worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zonder uw toestemming nooit aan derden verstrekt.

 

Jilles de Wit Massages geeft GEEN Erotische of Sensuele massages. Indien client sexueel getinte opmerkingen of toespellingen maakt, dan wordt u vriendelijk doch dringend verzocht de praktijkruimte of lokatie te verlaten en vind verdere behandeling niet meer plaats. Vooraf betaalde kosten worden niet gerestitueerd.

 

Afspraken en behandelingen

Jilles de Wit Massages werkt alleen op afspraak. Elke afspraak, die zowel online als telefonisch is gemaakt, is bindend en kan alleen per telefoon geannuleerd worden. Gemaakte afspraken kunnen binnen 24 uur kosteloos geannuleerd worden. Indien u zonder reden niet op de afspraak verschijnt, dan worden de behandelkosten aan u doorberekend, tenzij er sprake is van overmacht.

 

Anamnese

Tijdens de eerste afspraak wordt een vragenlijst met u doorgenomen (anamnese) o.a. over medicijngebruik, ziekte, sport en blessures. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid van de informatie die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese, maar ook tijdens de behandeling kan Jilles de Wit Massages besluiten om niet (verder) te behandelen en/of de cliënt doorverwijzen naar een arts of specialist.

 

Vraag uw huisarts of u gemasseerd mag worden

Jilles de Wit Massages is niet bevoegd diagnose te stellen zoals een arts of fysiotherapeut. Bent u onder behandeling van een fysiotherapeut, arts of specialist dan dient u dat vooraf te melden. Een behandeling bij Jilles de Wit Massages is niet medisch en zo ook niet bedoelt als alternatieve behandelwijze voor een medische  behandeling. Indien Jilles de Wit Massages door ziekte of andere geldige reden niet in staat is de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak gemaakt worden. Jilles de Wit Massages en Beauty Reflection behouden zich ten allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren zonder reden van opgaaf.

 

Tarieven en betalingen

Bij behandelingen aan particulieren dient de betaling direct na de behandeling contant te worden voldaan. Facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Jilles de Wit Massages behoud zich ten allen tijden het recht om tarieven te wijzigen. Voor reeds gemaakte afspraken voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.       

 

Ethiek en hygiëne

Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. Bij xxxx en in de praktijk van Jilles de Wit Massages kunt u dat ook verwachten. Alle handdoeken en onderlakens worden per massage verschoond.

 

Aanspakelijkheid

Jilles de Wit Massages kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect. Jilles de Wit Massages kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt. Een behandeling van Jilles de Wit Massages is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Jilles de Wit Massages kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen, die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een behandeling van Jilles de Wit Massages

 

Absolute algehele contra Indicatie

Er mag in het geheel geen massage gegeven worden bij:

o   Hartaandoeningen

o   Ernstige   vaataandoeningen

o   Trombose

o   Koorts

o   Hoge bloeddruk

o   Infecties en   infectieziekten, griep, long en keelontsteking

o   Kanker

o   Besmettelijke   huidziekten

o   Totale uitputting

o   Hevige algemene pijn   en spierpijn

o   Gebruik van drugs en   alcohol

o   Medicijngebruik   zoals bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva

 

 

 

Relatieve algehele contra indicatie

Plaatselijk mag wel gemasseerd worden met aangepaste techniek of druk bij:

o   Diabetis

o   Burn–out

o   Lichte vaataandoeningen

 

Absoluut plaatselijke contra indicaties

Er mag plaatselijk niet gemasseerd worden bij:

o   Botbreuk

o   Recente operatie

o   Bloeduitstorting

o   Spierscheuring

o   Kneuzing of verwonding

o   Recente whiplash

o   Zwangerschap

 

Relatieve plaatselijke contra indicatie

Plaatselijk mag wel gemasseerd worden met aangepaste techniek of druk bij:

o   Sterk behaarde huid

o   Niet besmettelijke huidziekten

o   Spataderen

 

 

Indien u gebruik maakt van de diensten Jilles de Wit Massages dan verklaart u zich akkoord met bovengenoemde en de Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel 54757053