Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jilles de Wit Massages verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Voor- en achternaam

·        Adresgegevens

·        Geboortedatum

·        Geslacht

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

·      Reden van de afspraak/behandeling

·        …..

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Jilles de Wit Massages verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
Jilles de Wit Massages verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·        U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·        U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·        Het afhandelen van uw betaling

·        Verzenden van onze nieuwsbrief

·   Uw volgende afspraken vastleggen in de agenda    

·        …..

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Jilles de Wit Massages zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 7 jaar.

 

Delen met anderen

Jilles de Wit Massages deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jilles de Wit Massages blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
In kaart brengen websitebezoek

Jilles de Wit Massages gebruikt [bijvoorbeeld: functionele, analytische en tracking] cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jillesdewit.nl.

Jilles de Wit Massages zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Jilles de Wit Massages neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jillesdewit.nl.

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Jilles de Wit Massages, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                                Weststraat 65            

 Postcode en plaats:                                                      1781 BW Den Helder

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:              5475053

Telefoonnummer:                                                           0655746199

E-mailadres:                                                                   info@jillesdewit.nl